Ordstudier – att renovera bibliska begrepp

Många av våra Stor-ord, viktiga, centrala begrepp inom den kristna tron är utslitna.

De har använts i så många andliga sammanhang, under så lång tid, och i så många olika kulturella situationer och inom olika andliga traditioner så att de efter århundradena fått nya innehåll, eller en fernissa av tolkningar som skyler det sanna ursprungliga innehållet.

Jag brukar ibland göra ord-studier, dvs göra en djupdykning där jag på djupet analyserar hur ett ord eller ett begrepp använts i Gamla och Nya testementat, samt en lexikalisk-grammatisk analys av vad ordet ursprungligen betydde.

Därigenom kan man få ett renoverat begrepp, nytt, eller förnyat innehåll, eller snarare få tillbaka det gamla innehållet.

Här följer några sådana ordstudier.