Mina studier i Psalm 151 från Qumran

Här kommer jag att publicera den fulla uppsatsen över Psalm 151 från Qumran när jag översatt den klart.

Uppsatsen skrev på hebreiska för Prof. Tov på Hebrew University, och har delvis översatts till Engelska när jag lade fram den för Qumranseminariet Uppsala Universitet 1997. Dock gjorde jag inte klart den, och den behöver bearbetas vidare för att kunna publiceras i sin helhet

Nu när jag börjat ”jobbet” att slutredigera uppsatsen känner jag stor glädje. Det är en fröjd att läsa det jag skrev 1982, och jag kan känna: ”hur kunde jag prestera något sådant då?” Vad har jag gjort av mina år när jag inte hållit upp dessa studier? Jag fick ett litet problem

När jag översatte uppsatsen till Engelska inför Qumranseminariet 1997 så använde jag programvaran Bibleworks för att skriva in de hebreiska och grekiska texterna. Nu har jag en uppdaterad version av Bibleworks, och en nyare version av Word, och först fick jag inte upp den hebreiska eller grekiska texten, utan den visades som små rutor, boxar. Efter mycket om och men så löste det sig genom att jag öppnade ett nytt word-dokument, och klistrade in hela det gamla dokumentet, då visades allt korrekt.

Den är inte fullständig och har inte bearbetats efter seminariet eftersom jag strax därefter sålde mitt dåvarande bolag och fick fullt upp med att starta mitt nya bolag.

Några källor och översiktliga introduktioner till det hebreiska språket

Wikipedia Study of the Hebrew Language: http://en.wikipedia.org/wiki/Study_of_the_Hebrew_language

”Wikipedia the Hebrew Language: http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language ”

Lexikon Online: http://www.ravmilim.co.il/naerr.asp h5.

Resurser och bibliografier

Washtington EDU
http://faculty.washington.edu/snoegel/hebrew.html

Israelis site om Jewish Languages
http://www.jewish-languages.org/hebrew.html

Ytterligare länkar och bibliografier
https://ihs.nu/psalm-151

Introduktion till Dödahavsrullarna Tim Finlay http://www.christianodyssey.com/history/DSscrolls.htm

Intressanta länkar

Talade Jesus hebreiska?http://www.sharesong.org/JESUSSPOKEHEBREW.htm