Studier vid Ecole Biblique

Nu har jag varit i en månad i Israel, och tiden går fort.

Ecole Biblique har ett fantastiskt bibliotek, idag ”datoriserat”:http://www.ebaf.edu:8080/. Jag har hittat många artiklar, dels sådana som jag inte tog med 1982 när jag skrev min uppsats ursprungligen, men även många från 80-, 90- och 2000-talet. Jag har även tittat på ämnet ur ett vidare perspektiv, nämligen kanoniseringsprocessen, och då särskilt med avseende på Psaltarens kanonisering, och speciellt då frågan om 11QPsa och att den eventuellt är ett uttryck för en icke-avslutad kanonisering, eller uttryck för en alternativ kanontradition. De flesta artiklar och utdrag ur böcker kommer jag att fota och ta med mig hem till Sverige, för att sedan där hemma läsa, fundera och skriva. Jag har också köpt lite böcker, bla en av Menachem Haran, på hebreiska i tre band, om kanoniseringen av den judiska bibeln (GT).

Doktorandstudier?

Jag har funderat på att studera vidare och doktorera. Jag har fått några uppslag, och har några egna funderingar, och den sista veckan skall jag försöka ägna åt att gräva lite grann i det uppslag som är intressantast, och kanske i något av de uppslag jag själv haft. 1. Förslag från Prof. Anti Laato, Åbo Akademi om att studera Didaches första kapitel och dopritualen för att se hur den judiska bakgrunden ser ut och då särskilt vad gäller utdrivandet/avsägelsen av det onda. När jag kommit lite vidare skriver jag ett blogginlägg om detta. 2. En tanke som jag haft tidigare är att studera ett tema från GT och NT och se om man kan finna detta i Qumran och andra tidiga judiska skrifter och se om detta kan belysa kristendomens teologi vad gäller synen på Messias. Temat hittar man i de texter där Gud säger att han väljer att bosätta sitt namn på en viss plats. Jag skall göra ett försök att skriva ett blogginlägg om detta.

Några böcker som jag dessutom vilja köpa.

Jag har ju köpt ett antal böcker nu, så dessa får nog vänta. Det är mest språkvetenskapliga om hebreiska språkets utveckling… # Kaddari, M. Z. 2004. ????? ??????? ????? ??????, ????. Tel Aviv: Open University. # Qimron, E. 2004. ????? ??????? ????? ?????? 2: ?????? ?? ??? ??? ???. Tel Aviv: Open University. # Yarkoni, R. 2004. ????? ??????? ????? ?????? 1: ????? ???????. Tel Aviv: Open University. # Sharvit, S. 2004. ????? ??????? ????? ?????? 3: ???? ?????. Tel Aviv: Open University. # Hazan, E. 2003. ????? ??????? ????? ?????? 6: ???? ????? ?????? ?????. Tel Aviv: Open University. # Betzer, Z. 2001. ????? ??????? ????? ?????? 7: ????? ?????? ???? ???????. Tel Aviv: Open University. Räknar upp dem här allt eftersom…

Min nuvarande bibliografi

A?ademyah la-lashon ha-?Ivrit (Jerusalem). “[Untitled].” Leshonenu la-?am. Amara, D. “Psalm 151 from Qumran and Its Retation to Psalm 151 LXX.” TEXTUS, JERUSALEM 19 (1998): 183-185. Ballhorn, Egbert. Zum Telos des Psalters : der Textzusammenhang des Vierten und Fünften Psalmenbuches (Ps 90-150). Bonner biblische Beiträge, Bd. 138. Berlin: Philo, 2004. Barthélemy, Dominique., Pierre. Casetti, Othmar Keel, och Adrian Schenker. Mélanges Dominique Barthélemy : études bibliques offertes à l’occasion de son 60e anniversaire. Orbis Biblicus et Orientalis, 38 38. Fribourg, Suisse; Göttingen: Éditions universitaires ; Vandenhoeck & Ruprecht, 1981. Barthélemy, Dominique., Gerard J. Norton, och Stephen Pisano. Tradition of the text : studies offered to Dominique Barthélemy in celebration of his 70th birthday. Orbis Biblicus et Orientalis, 109 109. Freiburg, Schweiz; Göttingen: Universitätsverlag ; Vandenhoeck & Ruprecht, 1991. “Bernstein: Categories and Functions.” http://orion.huji.ac.il/symposiums/2nd/papers/bernstein97.html. Cryer, F H, T L Thompson, och Jonathan Campbell. “Qumran between the Old and New Testaments..” Journal of theological studies. 52, no. 1 (2001): 199. Cryer, Frederick. Qumran between the Old and New Testaments. Sheffield England: Sheffield Academic Press, 1998. —. Qumran between the Old and New Testaments. Sheffield England: Sheffield Academic Press, 1998. Dahmen, Ulrich. Psalmen- und Psalter-Rezeption im Frühjudentum : Rekonstruktion, Textbestand, Struktur und Pragmatik der Psalmenrolle 11QPsa aus Qumran. Studies on the texts of the desert of Judah, v. 49. Leiden; Boston: Brill, 2003. “David the adolescent : on Psalm 151 / Natalio Fernández-Marcos, pp 205-217.” Delcor, M. Qumrân : sa piété, sa théologie et son milieu. Paris: Duculot, 1978. Ebied, R. Y. “A triglot volume of the epistle to the Laodiceans, Psalm 151 and other Biblical materials..” Biblia 47 (1966): 243-254. Fernandez-Marcos, N. “David the Adolescent: On Psalm 151.” JOURNAL FOR THE STUDY OF THE OLD TESTAMENT SUPPLEMENT SERIES, no. 332 (2001): 205-217. Flint, Peter. The Bible at Qumran: Text, Shape, and Interpretation. Grand Rapids Mich.: Eerdmans, 2001. Flint, Peter W. The Dead Sea Psalms scrolls and the Book of Psalms. Studies on the texts of the desert of Judah, v. 17. Leiden; New York: Brill, 1997. Freedman, David. New directions in Biblical archaeology. 1st uppl. Garden City N.Y.: Doubleday, 1969. García Martínez, Florentino. The Dead Sea scrolls translated : the Qumran texts in English. Leiden; New York; Grand Rapids: E.J. Brill ; W.B. Eerdmans, 1996. Haran, M. “11QPsa^ and the Canonical Book of Psalms.” JOURNAL FOR THE STUDY OF THE OLD TESTAMENT SUPPLEMENT SERIES, no. 154 (1993): 193. Haran, Menahem. ?????? ?????? ha- Asûppa ham-miqra’ît : tahalîkê hag-gîbbûs `ad sôf yemê bayit senî we-sînnûyyê has-sura `ad môsa’ê yemê hab-bênayim Heleq 2 haq- Qânônîzasya sel ham-miqrâ be-hitgallemûtah ha-hîstôrît : hat-tôra had-devterônômît we-ha-hîbbûr had-devterônômîstî. Yerûsalayim: Môsad Byâlîq u.a., 2003. Haran, Menahem. ?????? ???????ha-Asupah ha-Mikrait : tahalikhe ha-gibush `ad sof yeme Bayit Sheni ve-shinuye ha-tsurah `ad motsae Yeme ha-Benayim. Yerushalayim: Mosad Byalik : Hotsaat sefarim `a. sh. Y.L. Magnes, ha-Universitah ha-`Ivrit, 1996. Henze, Matthias. Biblical interpretation at Qumran. Studies in the Dead Sea scrolls and related literature. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Pub. Co., 2005. “HIEBERT, R. J. V., COX, C. E., GENTRY, P. J., & PIETERSMA, A. (2001). The old Gr.” Hiebert, Robert J. V., Claude E. Cox, Peter John. Gentry, och Albert. Pietersma. The old Greek psalter : studies in honour of Albert Pietersma. Journal for the study of the Old Testament, 332. Sheffield, England: Sheffield Academic Press, 2001. Jonge, H. J. De, och J.-M. Auwers. The Biblical Canons. Journées bibliques de Louvain. Leuven: Leuven University Press, 2003. Kim, Dong-Hyuk. “Free Orthography in a Strict Society: Reconsidering Tov’s ”Qumran Orthography”.” Dead Sea Discoveries 11, no. 1 (2004): 72-81. Kleer, Martin. ”Der liebliche Sänger der Psalmen Israels” : Untersuchungen zu David als Dichter und Beter der Psalmen. Bodenheim: PHILO, 1996. McDonald, Lee Martin, och James A. Sanders. The canon debate. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 2002. Muraoka, T, och Rijksuniversiteit te Leiden. The Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira: Proceedings of a Symposium Held at Leiden University, 11-14 December 1995. Leiden ;;New York: E.J. Brill, 1997. Noam, Vered. “The Origin of the List of David’s Songs in ”David’s Compositions”.” Dead Sea Discoveries 13, no. 2 (2006): 134-149. Oesterreicher, John M., Asher. Finkel, och Lawrence. Frizzell. Standing before God : studies on prayer in Scriptures and in tradition with essays : in honor of John M. Oesterreicher. New York: Ktav Pub. House, 1981. Olofsson, S. “Qumran and LXX.” JOURNAL FOR THE STUDY OF THE OLD TESTAMENT SUPPLEMENT SERIES, no. 290 (1998): 232-248. Rogerson, J. W., och Judith M. Lieu. Oxford Handbook of Biblical Studies. Oxford University Press, USA, 2006. Rost, Leonhard, och Fritz Maass. Das Ferne und nahe Wort. Festschrift Leonhard Rost zur Vollendung seines 70. Lebensjahres am 30. November 1966 gewidmet. Berlin: A. Töpelmann, 1967. Sanders, James A. Canon and community : a guide to canonical criticism. Guides to Biblical scholarship. Philadelphia: Fortress Press, 1984. —. From sacred story to sacred text : canon as paradigm. Philadelphia: Fortress Press, 1987. —. The Dead Sea Psalms scroll. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1967. —. American Schools of Oriental Research., och Palestine Archaeological Museum. Qumrân Cave 11. The Psalms Scroll of Qumran Cave 11 -11QPs[SUPa] -. Discoveries in the Judaean desert, 4. Oxford: Clarendon Press, 1965. Schiffman, Lawrence. Reclaiming the Dead Sea Scrolls: The History of Judaism, the Background of Christianity, the Lost Library of Qumran. 1st uppl. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1994. Schuller, Eileen. “Prayers and Psalms from The Pre-Maccabean Period.” Dead Sea Discoveries 13, no. 3 (2006): 306-318. Segal, M. “The Literary Development of Psalm 151: A New Look at the Septuagint Version.” TEXTUS, JERUSALEM- 21 (2002): 139-158. —. “The Literary Development of Psalm 151: A New Look at the Septuagint Version.” TEXTUS, JERUSALEM 21 (2002): 139-158. Skarsaune, Oskar, och Reidar Hvalvik. Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries. Hendrickson Publishers, 2007. Talmon, Shemaryahu. The world of Qumran from within : collected studies. Jerusalem; Leiden: Magnes Press, The Hebrew University ; Brill, 1989. Tov, E. “The Significance of the Texts from the Judean Desert for the History of the Text of the Hebrew Bible: A New Synthesis.” JOURNAL FOR THE STUDY OF THE OLD TESTAMENT SUPPLEMENT SERIES, no. 290 (1998): 277-309. Tov, Emanuel. Textual Criticism of the Hebrew Bible. Minneapolis ;Assen/Maastricht: Fortress Press ;;Van Gorcum, 1992. Tov, Emmanuel. “Reply to Dong-Hyuk Kim’s Paper on ”Tov’s Qumran Orthography”.” Dead Sea Discoveries 11, no. 3 (2004): 359-360. Ulrich, Eugene Charles. The Dead Sea scrolls and the origins of the Bible. Studies in the Dead Sea scrolls and related literature. Grand Rapids, Mich.; Leiden; Boston: Eerdmans ; Brill Academic Publishers, 1999. Universi?ah ha-?Ivrit bi-Yerushalayim. “[Untitled].” Tarbits. Van Rooy, H. F. “Psalm 151 in three Syriac Psalm Commentaries.” ZEITSCHRIFT FUR DIE ALTTESTAMENTLICHE WISSENSCHAFT 112 (2000): 612-623. Wevers, J. W. “The Rendering of the Tetragram in the Psalter and Pentateuch: A Comparative Study.” JOURNAL FOR THE STUDY OF THE OLD TESTAMENT SUPPLEMENT SERIES, no. 332 (2001): 21-35. Wilson, Gerald Henry. The editing of the Hebrew Psalter. Chico, Calif.: Scholars Press, 1985.