Argument för att Jesus är Gud ur hebreisk-judisk utgångspunkt

Om det stämmer som jag skrivit tidigare, att kristendomen är en sann judisk grupp, byggt på äkta judisk tro grundat i gamla testamentet, så måste det finnas starka argument för att Jesus är Gud utifrån en inom-judisk kontext.

Jag vill föra fram några sådana tankar så småningom på denna sida, här är några uppslag.

Bakgrund: Först måste man lägga några principiella resonemang om hebreiska språket, det judiska sättet att tänka, om tolkning och tradition (Masora מסורה), se artikel om detta.

  1. En hebreisk, israelistisk/judisk tankegång från GT som plockas upp i NT: Gud bosätter sitt NAMN på valda platser för att möta och vara hos sitt folk, och vara deras Gud.
  2. Genomgång av den judisk-kristna (messianska) dopritualen i Didache, jämfört med det judiska dopet, och kompletterat med dopritual från 100 och 200-talet som visar att man i den tidiga messianska rörelsen föreställde sig en Gud som var Fader, Son och Ande och lade grunden till de som senare blev den första bekännelsen.
  3. Presentation av den judiska bakgrunden till tanken att Jesus som Guds Son var pre-existent, och som sedan finns i NT En genomgång av hur namnen på Gud, HERREN, Jesus, Kristus, Fadern, Sonen mm skrevs i de tidigare dokumenten, som visar hur den tidiga kristna kyrkan såg på/förstod namnen.